Odnosząc się do ostatnich publikacji medialnych na temat sposobu dopuszczenia do ruchu drogowego samochodów sportowych, Polski Związek Motorowy (PZM) przedstawia poniżej swoje stanowisko w tej sprawie.

PZM jako polski związek sportowy zrzeszony w Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) zajmuje się organizacją zawodów sportów samochodowych w Polsce, w których udział biorą samochody zmodyfikowane zgodnie z przepisami FIA oraz PZM. Prowadzone obecnie wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury prace, mają na celu ustalenie sposobu dopuszczenia do ruchu drogowego tych samochodów, tak aby mogły one bez przeszkód podczas zawodów sportowych współuczestniczyć w ruchu drogowym.

Konieczność wdrożenia do ustaw, jak i aktów wykonawczych nowych zapisów oraz wymogów określenia zupełnie nowego zestawu warunków technicznych dla tej specjalistycznej grupy samochodów, powodują znaczny stopień skomplikowania tych prac utrudniając szybkie wdrożenie satysfakcjonującego rozwiązania. Dodatkowo ww. prace zostały spowolnione z uwagi na trudną, ogólną sytuację związaną z pandemią COVID-19.

PZM podejmuje wszelkie działania aby przedmiotowe prace zakończyły się w najszybszym możliwym terminie.