Kilka dni temu Polski Związek Motorowy opublikował Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego na rok 2021 wraz z załącznikami.

Najistotniejszą zmianą spowodowaną przez pandemię koronawirusa są zasady przedłużenia licencji stopnia I i II na rok 2021:

Sędziowie, którzy mieli aktualną licencję na rok 2020 mają automatycznie przedłużoną ważność tego dokumentu na rok 2021.

Sędziowie, którzy po raz ostatni mieli aktualną licencję w 2019 roku, muszą obligatoryjnie zaliczyć szkolenie organizowane przez Okręgową Komisję Sportu Samochodowego przy Zarządzie Okręgowym PZM lub przez Główną Komisję Sportu Samochodowego PZM, a egzamin jest obowiązkowy dla osób, które w 2019 roku zdobyły mniej niż 5 punktów lub nie przedłużały licencji w poprzednich latach.

Warunkiem koniecznym do przedłużenia licencji jest złożenie dokumentu do biura Automobilklubu Opolskiego oraz podpisanie oświadczenia do ubezpieczenia, po uprzednim umówieniu terminu.

Więcej szczegółów znajduje się pod poniższymi linkami:

Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego 2021

Załącznik nr 1 – Wykaz funkcji przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego

Załącznik nr 2 – Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego

Załącznik nr 4 – Protokół z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego

Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie licencji sędziego sportu samochodowego

Załącznik nr 6 – Wniosek o przekwalifikowanie licencji sędziego sportu samochodowego

Załącznik nr 7 – Wzory obowiązujących licencji sędziego sportu samochodowego

Załącznik nr 8 – Druk oświadczenia do ubezpieczenia (wersja na rok 2020)