Zarząd Automobilklubu Opolskiego przypomina wszystkim osobom zrzeszonym w Naszym Klubie o obowiązku zapłaty składki członkowskiej za rok 2022. Wysokość składki pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 80 złotych.

Podaną wyżej kwotę należy uiścić na konto bankowe:

Bank Pekao: 43 1240 5178 1111 0010 9382 9059

W tytule przelewu należy podać tytuł “Składka członkowska za rok 2022 – imię i nazwisko“.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich do wstąpienia w szeregi Naszego klubu!

Wypełniony i podpisany formularz członkowski należy wysłać na adres autoopol@onet.pl, a następnie uiścić wyżej podaną składkę członkowską. Można też złożyć i zapłacić osobiście w biurze Automobilklubu Opolskiego znajdującym się w Opolu przy ul. Wrocławskiej 102 w poniedziałki w godzinach od 16:30 do 19:00.

Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu 601 745 919.