Zarządu Automobilklubu Opolskiego informuje, że ze względu na rozszerzenie obowiązujących obostrzeń związanych z panującą pandemią, walne zebranie Członków AO zostaje przełożone. Nowy termin to sobota, 8 maja.