Zarząd Automobilklubu Opolskiego informuje, że walne zebranie Członków odbędzie się 27 czerwca 2020r. w siedzibie Klubu. Pierwszy termin wyznaczono na godzinę 17:00, natomiast drugi termin na godzinę 17:30.

Zapraszamy wszystkich Członków klubu do naszej siedziby przy ulicy Wrocławskiej 102.

Celem zebrania jest zatwierdzenie Bilansu za rok 2019.